AMV volwassenen

Bij Algemene Muzikale Vorming komt, zoals het woord al zegt, de muziek heel breed gezien aan bod. Met de volgende onderwerpen proberen we dat te bereiken.

Door middel van muziekstukken te beluisteren leren we de stijlperioden in de muziek te herkennen. Hierbij komen ook aan bod: muziekgeschiedenis en instrumentenkennis. Ook de vorm van een muziekstuk en het begrijpen van de structuur, komen bij het muziek beluisteren aan de orde.

Kennis nemen van de theorie van de muziek. We leren noten lezen en zingen (solfège), zowel ritmisch als melodisch. Alles over intervallen, toonladders, drieklanken en muzikale begrippen behoren op het eind van de cursus zoveel mogelijk tot de kennis zoals ook wordt toegepast door Gabor Bartos in zijn entertainment muziek uitvoeringen.

Daarnaast gebruiken we onze eigen stem en het Orff-instrumentarium (diverse slaginstrumenten, melodisch en ritmisch) om aan zelf muziek maken te doen. Lees ook dit artikel over de warme Kerstdagen en muziek in Bartos’geboorteland Hongarije.

AMV voor 4 t/m 7-jarigen

Muziek in Beweging
Een cursus Muziek in Beweging is voor heel jonge kinderen de ideale start van hun muzikale loopbaan. Voor kleine kinderen is beweging de meest elementaire vorm van muziek ervaren: op je tenen gaan staan en met je handjes zo hoog mogelijk reiken om de appels hoog in de boom te plukken als je hoge muziek hoort of juist over de grond kruipen om gevallen appels op te rapen bij het horen van lage muziek, is voor hen een heel natuurlijke opdracht.

Op zeer speelse wijze en aan de hand van verhaaltjes, versjes rond thema’s als: de jaargetijden, het weer, Sinterklaas, Kerstmis, indianen, sprookjes, enz., worden de kinderen bewust gemaakt van muzikale begrippen als: hoog-laag, hard-zacht, langzaam-snel, maat en ritme, etc. Er wordt veel gezongen, geluisterd, getekend, gebruik gemaakt van Orff-instrumenten en natuurlijk bewogen. De kinderen worden bekend gemaakt met Muziek en gaan weer iets dieper op de zaken in.

Kennismaking met Muziek voor 6/7-jarigen
De naam zegt het al: hier kunnen kinderen uit groep 3/4 van de basisschool kennismaken met de grondbeginselen van de muziek.
Dit gebeurt door middel van:
-zingen (veel liedjes uit eigentijds repertoire)
-spelen op Orff-instrumenten
-muziek beluisteren
-bewegen op muziek
-maat en ritmespelletjes
-melodische spelletjes
-eenvoudige vormen van (ritmische en melodische) notatie

Alles wordt op luchtige wijze aangeboden, want het eerste doel van deze tijd is: ontdekken hoe leuk muziek is. Nadien kunnen de kinderen Algemene Muzikale Vorming voor 8-jarigen te volgen of, als ze daar al aan toe zijn, een instrument gaan bespelen, want Kennismaking met Muziek vormt een uitstekende basis voor verdere muzikale training.

AMV vanaf groep 5 basisschool

Na schooltijd en zo mogelijk in de eigen woonplaats kunnen de kinderen zich verder ontwikkelen in hun muzikale vermogens: gehoor, maat, ritme en gevoel voor vorm en samenklank. Hierbij worden als hulpmiddel normaal gesproken slagwerkinstrumenten en de blokfluit met dubbele boring gebruikt.

In AMV lessen wordt ook veel gezongen. Een juist gebruik van de stem en plezier in het zingen is een basis om op verder te bouwen. In de afgelopen jaren is reeds uitvoerig bewezen, dat dit een goede gelegenheid is om de persoonsvorming te bevorderen.

Na deze periode kan bekeken worden op welke wijze de muziekstudie kan worden voortgezet. De mogelijkheden zijn legio, van blokfluit, gitaar, dwarsfluit, panfluit, piano, orgel, keyboard, viool, cello of zang tot hobo, klarinet, saxofoon, slagwerk, trombone, trompet, of harp, enz. Ook het lesson op elektrische instrumenten behoort tot de mogelijkheden.

Tijdens de AMV lessen maken de leerlingen kennis met de verschillende instrumenten. Ook worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, waar deze instrumenten te beluisteren zijn. In de loop van de tijd doen de AMV leerlingen, samen met andere leerlingen van het muziekonderwijs, mee aan uitvoeringen. Zie ook deze post over Luxemburg, een aantal jaren geleden de culturele hoofdstad van Europa.